Sąlygos ir taisyklės

APŽVALGA

Šią svetainę valdo Boosterss. Visoje svetainėje terminai „mes“, „mes“ ir „mūsų“ reiškia „Boosterss“. Boosterss siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, pasiekiamas šioje svetainėje jums, vartotojui, su sąlyga, kad sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, sąlygomis, politika ir pranešimais. Apsilankę mūsų svetainėje ir (arba) ką nors iš mūsų pirkdami, jūs naudojatės mūsų „Paslauga“ ir sutinkate laikytis toliau nurodytų sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant papildomas sąlygas ir politiką, nurodytas čia ir (arba) pasiekiamas naudojant hipersaitą. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant, neapsiribojant, naudotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio bendradarbiai. Prieš prisijungdami arba naudodami mūsų svetainę, atidžiai perskaitykite šias paslaugų teikimo sąlygas. Prisijungdami arba naudodami bet kurią svetainės dalį sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite patekti į svetainę ar naudotis jokiomis paslaugomis. Jei šios paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas aiškiai apsiriboja šiomis paslaugų teikimo sąlygomis.
Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie yra pridėti prie dabartinės internetinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, pakeisti ar pakoreguoti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine ar prieiga prie jos paskelbus bet kokius pakeitimus reiškia šių pakeitimų priėmimą.
Mūsų parduotuvė yra "Shopify Inc.". Jie teikia mums internetinę elektroninės prekybos platformą, leidžiančią mums parduoti savo produktus ir paslaugas.

 1 SKIRSNIS. Internetinių parduotuvių sąlygos

Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis patvirtinate, kad savo gyvenamojoje valstybėje ar provincijoje esate pilnametystės sulaukę arba savo gyvenamosios vietos valstijoje ar provincijoje esate pilnametystės ir davėte mums sutikimą leisti bet kuriam iš savo nepilnamečių išlaikytinių naudotis šia svetaine. Negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat naudodamiesi Paslauga negalite pažeisti jokių savo jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teisių įstatymus). Jūs neturite perduoti jokių kirminų ar virusų ar bet kokio žalingo pobūdžio kodo. Pažeidus arba pažeidus bet kurią iš Sąlygų, jūsų Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 SKIRSNIS. BENDROSIOS SĄLYGOS

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties atsisakyti teikti paslaugas. Jūs suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelės informacijos) gali būti perduotas nešifruotas ir gali būti susijęs su (a) perdavimu įvairiais tinklais; ir b) pakeitimus, kad jie atitiktų ir prisitaikytų prie jungiamųjų tinklų arba įrenginių techninių reikalavimų. Kredito kortelės informacija visada yra užšifruojama perkeliant tinklus. Jūs sutinkate neatkurti, nekopijuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ir nenaudoti jokios Paslaugos dalies, nenaudoti Paslaugos, prieigos prie Paslaugos ar bet kurio kontakto svetainėje, per kurią paslauga teikiama be aiškaus raštiško mūsų leidimo. Šioje sutartyje naudojamos antraštės įtrauktos tik dėl patogumo ir neribos ar kitaip nedarys šių sąlygų įtakos.

3 SKYRIUS - INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMUMAS IR LAIKYMAS

Mes nesame atsakingi, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar naujausia. Šioje svetainėje esanti medžiaga yra skirta tik bendrai informacijai ir neturėtų būti naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasikonsultavus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar savalaikiais informacijos šaltiniais. Bet koks pasitikėjimas šioje svetainėje esančia medžiaga yra jūsų pačių rizika. Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija, būtinai, nėra aktuali ir pateikiama tik jums. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau nesame įsipareigoję atnaujinti jokios informacijos mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūsų pareiga yra stebėti mūsų svetainės pakeitimus.

4 SKIRSNIS - PRODUKTAI AR PASLAUGOS

Mūsų produktų kainos gali būti keičiamos be įspėjimo. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį) be įspėjimo.
Mes nesame atsakingi jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugos pakeitimus, kainos pasikeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

X SKIRSNIS - PRODUKTAI AR PASLAUGOS (jei taikoma)

Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti pasiekiami tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir gali būti grąžinamas arba keičiamas tik pagal mūsų grąžinimo politiką. Mes dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau būtų rodomos parduotuvėje esančios mūsų gaminių spalvos ir vaizdai. Negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus bet kokios spalvos ekranas bus tikslus. Pasiliekame teisę, bet nesame įsipareigoję, apriboti savo produktų ar Paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Pasiliekame teisę apriboti bet kokių siūlomų produktų ar paslaugų kiekį. Visi gaminių aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be įspėjimo, mūsų nuožiūra. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio gaminio gamybą. Bet koks pasiūlymas bet kuriam produktui ar paslaugai, pateiktas šioje svetainėje, yra negaliojantis, kai tai draudžiama. Mes negarantuojame, kad bet kokių jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad bet kokios klaidos Paslauga bus pataisyta.

6 SKIRSNIS - APSKAITOS IR INFORMACIJOS SĄLYGOS TIKSLUMAS

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikiate pas mus. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, namų ūkiui ar užsakymui perkamus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus toje pačioje kliento sąskaitoje arba pagal tą pačią kreditinę kortelę, ir (arba) užsakymus, kurie naudoja tą patį atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresą. Tuo atveju, jei pakeisime užsakymą arba jį atšauksime, galime pabandyti jums apie tai pranešti susisiekdami su užsakymo metu nurodytu el. Pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu. Mes pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia prekiautojai, perpardavėjai ar platintojai. Jūs sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus mūsų parduotuvėje įsigytus pirkinius. Jūs sutinkate greitai atnaujinti savo sąskaitą ir kitą informaciją, įskaitant el. Pašto adresą ir kreditinės kortelės numerius bei galiojimo pabaigos datas, kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus susisiekti su jumis.
Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politiką.

7 SKIRSNIS - NEAPIBRĖŽTOS ĮRANKIAI

Galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių nei stebime, nei nekontroliuojame, nei įvesties. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad suteikiame prieigą prie tokių įrankių, „tokių, kokie yra“ ir „tokie, kokie yra“ be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų. bet kokios rūšies ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl to, kad naudojatės pasirenkamais trečiųjų šalių įrankiais. Bet koks pasirenkamų įrankių, siūlomų svetainėje, naudojimas yra jūsų pačių rizika ir nuožiūra, todėl turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinę su ir patvirtinate sąlygų, kuriomis įrankius teikia atitinkamas trečiosios šalies teikėjas (-ai).
Mes taip pat gali ateityje pasiūlyti naujų paslaugų ir / ar funkcijas per svetainę (įskaitant, naujų priemonių ir išteklių, išleidimo). Tokios naujos funkcijos ir / ar paslaugas, taip pat taikoma šių paslaugų teikimo sąlygomis.

8 SKIRSNIS - TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiamos naudojant mūsų Paslaugą, gali apimti medžiagą iš trečiųjų šalių. Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Mes nesame atsakingi už turinio ar tikslumo išnagrinėjimą ar vertinimą ir negarantuojame bei neprisiimame jokios atsakomybės už jokią trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines arba už bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.
Mes neatsakome už jokią žalą ar skriaudą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar kitomis operacijomis, susijusiomis su trečiųjų šalių svetainėmis. Prieš atlikdami bet kokią operaciją, atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad jas suprantate. Skundai, pretenzijos, susirūpinimas ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai, o ne mums.
 

9 SKYRIUS - NAUDOTOJO PASTABOS, PASTABOS IR KITOS PASKELNOS

Jei mūsų prašymu siunčiate tam tikrus konkrečius darbus (pavyzdžiui, konkurso darbus) arba be mūsų prašymo, siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internetu, el. paštu, paštu ar kitu būdu. (bendrai vadinami „komentarai“), sutinkate, kad mes bet kuriuo metu be apribojimų galime redaguoti, kopijuoti, publikuoti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje laikmenoje bet kokius komentarus, kuriuos mums perdavėte. Mes nesame ir neprisiimame įsipareigojimų (1) laikyti bet kokius komentarus konfidencialiai; (2) sumokėti kompensaciją už bet kokias pastabas; arba (3) atsakyti į bet kokius komentarus. Galime, bet neprivalome, stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kuris, mūsų nuožiūra, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis, šmeižiantis, pornografinis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas arba pažeidžia bet kurios šalies intelektinę nuosavybę arba šias paslaugų teikimo sąlygas. Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokios trečiosios šalies teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Be to, jūs sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos, ar juose nebus kompiuterinių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, kurios galėtų kaip nors paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti kitu, o ne savimi, arba kitaip klaidinti mūsų ar trečiųjų šalių dėl bet kokių komentarų kilmės. Jūs esate visiškai atsakingas už bet kokius savo komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame atsakomybės ir neprisiimame atsakomybės už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

10 SKIRSNIS - ASMENINĖ INFORMACIJA

Asmeninės informacijos pateikimą per parduotuvę reglamentuoja mūsų privatumo politika. Norėdami peržiūrėti mūsų privatumo politiką.

X SKIRSNIS - KLAIDOS, NETIKSLUMAI AR PRALEIDIMAI

Kartais mūsų svetainėje arba Paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainomis, akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, siuntimo laiku ir prieinamumu. Pasiliekame teisę ištaisyti visas klaidas, netikslumus ar praleidimus, keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija yra netiksli bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikėte užsakymą). .Mes neįsipareigojame atnaujinti, taisyti ar patikslinti informaciją Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Jokia nurodyta naujinimo ar atnaujinimo data, taikoma Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, neturėtų būti laikoma nuoroda, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija buvo pakeista arba atnaujinta.

 

12 SKIRSNIS - DRAUDŽIAMI NAUDOJIMAI

Be kitų paslaugų teikimo sąlygose nurodytų draudimų, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) jokiais neteisėtais tikslais; b) paraginimui kitus atlikti ar dalyvauti neteisėtuose veiksmuose; (c) pažeidžiant bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijos ar valstijų reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietos potvarkius; (d) pažeisti ar paneigti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeidinėti, kenkti, šmeižti, kompromituoti, niekinti, gąsdinti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninio identiteto, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjiškus kodus, kurie bus naudojami arba gali būti naudojami bet kokiu būdu, kuris turės įtakos Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; h) rinkti ar sekti kitų asmeninę informaciją; i) šlamštas, sukčiavimas, duomenų nuskaitymas, virusai; j) bet kokiais nešvankiais ar amoraliais tikslais; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi paslauga ar bet kuria susijusia svetaine už bet kokio draudžiamo naudojimo pažeidimą.

13 SKIRSNIS - GARANTIJŲ ATSAKOMYBĖ; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, negarantuojame ir negarantuojame, kad jūsų naudojimasis mūsų paslauga bus nepertraukiamas, savalaikis, saugus ar be klaidų. Negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant paslaugą, bus tikslūs ar patikimi. sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime pašalinti paslaugą neribotam laikui arba atšaukti paslaugą bet kuriuo metu, jums neįspėję. Jūs aiškiai sutinkate, kad jūs naudojatės paslauga arba negalėsite ja naudotis, prisiimate tik jūsų riziką. Paslauga ir visi gaminiai bei paslaugos, teikiamos naudojant paslaugą (išskyrus tuos atvejus, kai mes aiškiai nurodėme) teikiami „tokie, kokie yra“ ir „tokie, kokie yra prieinami“ jūsų naudojimui, be jokių pareiškimų, garantijų ar sąlygų, nei aiškiai, nei aiškiai. numanomas, įskaitant visas numanomas perkamumo, prekinės kokybės, tinkamumo tam tikram tikslui, ilgaamžiškumo, nuosavybės teisės ir nepažeidimo garantijas ar sąlygas. Jokiu būdu Boosterss, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai arba licencijų išdavėjai yra atsakingi už bet kokią žalą, praradimą, pretenziją arba bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, baudžiamąją, specialią ar pasekminę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenys, pakeitimo išlaidos ar bet kokia panaši žala, pagrįsta sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybe ar kitu būdu, atsirandanti dėl to, kad naudojatės bet kuria paslauga ar bet kuriais produktais, įsigytais naudojant paslauga ar bet kokia kita pretenzija, bet kokiu būdu susijusi su jūsų naudojimusi paslauga ar bet kokiu produktu, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias bet kokio turinio klaidas ar praleidimus arba bet kokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl naudotis paslauga arba bet kokiu turiniu (ar produktu), paskelbtu, perduotu ar kitaip prieinamu per paslaugą, net jei apie tai būtų pranešta. Kadangi kai kuriose valstijose ar jurisdikcijose neleidžiama išskirti arba apriboti atsakomybės už pasekminius ar atsitiktinius nuostolius, tokiose valstybėse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė yra apribota iki didžiausios įstatymų leidžiamos apimties.

14 SKIRSNIS - INDEMNIFIKACIJA

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir laikyti nekenksmingus Boosterss ir mūsų patronuojančias įmones, dukterines įmones, filialus, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijų išdavėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, praktikantus ir darbuotojus, nepakenkiančius bet kokiai pretenzijai ar reikalavimui, įskaitant pagrįstą. advokato mokesčiai, kuriuos sumokėjo bet kuri trečioji šalis dėl šių paslaugų teikimo sąlygų ar dokumentų, į kuriuos jos įtrauktos kaip nuoroda, pažeidimo arba dėl to, kad pažeidėte bet kurį įstatymą ar trečiosios šalies teises, arba dėl to.

15 SKIRSNIS - SEVERABILUMAS

Tuo atveju, kai bet kuris iš šių paslaugų teikimo sąlygų nuostata yra pasiryžusi būti neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata vis dėlto būti vykdomas, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, ir neįgyvendinama dalis turi būti laikoma, kad atskirta nuo šių sąlygos Paslaugos, toks nustatymas neturi įtakos galiojimas ir įgyvendinimo kitų likusių nuostatų.

X SKIRSNIS - NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, atsiradę iki nutraukimo datos, galioja ir pasibaigus šiai Sutarčiai visais tikslais. Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja tol, kol jas nenutrauksite jūs arba mes. Jūs galite bet kada nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine. bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų sąlygą ar nuostatą, mes taip pat galime nutraukti šią sutartį bet kuriuo metu be įspėjimo ir jūs būsite atsakingas už visas mokėtinas sumas iki nutraukimo datos imtinai; ir (arba) atitinkamai gali neleisti jums pasiekti mūsų Paslaugų (ar bet kurios jų dalies).

17 SKIRSNIS - VISAS SUTARTIS

Jei nepasinaudojame ar neįgyvendiname bet kokios teisės ar nuostatos, numatytos šiose paslaugų teikimo sąlygose, tai nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos atsisakysime. Šios paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba susijusios su Paslauga sudaro visą susitarimą ir supratimą tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga, pakeičiančią bet kokias ankstesnes ar tuo pačiu metu sudarytas sutartis, pranešimus ir pasiūlymus, žodinius ar rašytinius, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes Paslaugų teikimo sąlygos).Jokios šių paslaugų teikimo sąlygų aiškinimo dviprasmybės neturi būti aiškinamos prieš projekto rengėją.

18 SKIRSNIS - PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausias paslaugų teikimo sąlygas
MB Organika LT pasilieka teisę savo nuožiūra atnaujinti, pakeisti ar pakoreguoti bet kurią šių paslaugų sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus savo svetainėje. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar paslauga ar prieiga prie jų, paskelbus bet kokius šių paslaugų sąlygų pakeitimus, reiškia šių pakeitimų priėmimą.

19 SKYRIUS – KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimai apie Paslaugų teikimo sąlygas turėtų būti siunčiami mums adresu service@boosterss.com

TAIKOMA TEISĖ

Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir visi atskiri susitarimai, pagal kuriuos mes teikiame Jums Paslaugas, reglamentuojami ir aiškinami pagal JK įstatymus.